Cursos per a empreses

Els cursos d’anglès per a empreses estan orientats a desenvolupar la capacitat de comunicació necessària en l’entorn laboral. Els alumnes aprendran a tractar amb clients internacionals, participar en reunions, fer presentacions i portar a terme la seva tasca professional amb eficàcia.

Els professionals de Idiomarum analitzen les necessitats de cada client segons el seu sector i mercat i proposen un contingut fet a mida perquè l’aprenentatge es pugui posar en pràctica immediatament en l’entorn professional.

Idiomarum s’encarrega de la gestió integral dels cursos:

  • Anàlisi del nivell i de les necessitats dels participants
  • Planificació de les accions formatives
  • Impartició i seguiment
  • Avaluació continuada
  • Tramitació per a la bonificació
  • Enquestes de satisfacció
Fundación Tripartita

Bonificació

Idiomarum és una escola inscrita en la Fundació Estatal per a la Formació en l’Ocupació com a entitat organitzadora i impartidora.

Les empreses disposen d’un crèdit i poden beneficiar-se d’una bonificació dels cursos d’anglès dels seus treballadors a través d’FUNDAE. https://www.fundae.es

Com a entitat organitzadora, Idiomarum pot tramitar la gestió de l’ajuda econòmica que es fa efectiva mitjançant bonificacions en les cotitzacions a la Seguretat Social. Sol·licitar informació i pressupost sense compromís.

Tipus de cursos

  • Anglès general, amb continguts adaptats als nivells del MECR (Marc Comú Eurpoeo de Referència), des del A1 fins al C2
  • Preparació per a exàmens oficials, Oxford Test of English, Cambridge
  • Anglès específic, temari adaptat a les necessitats del sector empresarial, desenvolupant diverses habilitats segons la demanda

Els cursos poden ser realitzats en Idiomarum, l’acadèmia disposa de 20 aules al centre de Barcelona equipades amb recursos audiovisuals i el material necessari per a impartir cursos.

Oferim també classes a la mateixa empresa (in-company), els nostres docents es desplacen al lloc de treball per facilitar l’adaptació i que els alumnes no perdin temps en desplaçar-se.

Els cursos per a empreses es poden realitzar en grup o individialmente (one to one)