certificados

CERTIFICATS D’IDIOMARUM EXPEDITS PER LA UNIVERSITAT DE BARCELONA

Des del curs 2013-2014 som Centre Acreditat per l’Escola d’Idiomes Moderns de la Universitat de Barcelona. Aquest segell ens intengra a un sistema de control de qualitat i d’equiparació de continguts, a més d’oferir la possibilitat d’acreditar el nivell assolit dins del Marc Común Europeu de Referencia per a Llengües.

B2 PER A UNIVERSITARIS
El certificat de nivel B2 d’Idiomarum és vàlid per graduar-se a la totes les universitats catalanes. Per obtenir-lo, cal cursar un curs extensiu i superar l’avaluació.

ALTRES NIVELLS : A1,A2, B1,B2,C1,C2
Tots els alumnes d’Idiomarum que superin un curs extensiu, obtindran un certificat del nivell assolit expedit per la Universitat de Barcelona.

UNIVERSITAT DE CAMBRIDGE:

Idiomarum és una escola certificada per a la preparació del exàmens de Cambridge English Language Assesment.

First Certificate (FCE) B2
Certificate of Advanced English (CAE) C1
Proficiency (CPE) C2